Vill du ha

kraft till förändring?

Resan börjar
med dig!

Att du mår bra och har möjlighet till utveckling på din arbetsplats är utgångspunkten i Medarbetarcentrums arbete. Känslan av att inte trivas eller att inte må bra på sin arbetsplats kan ha många orsaker.

Kraft till förändring

För chefer och medarbetare som inte vill lämna arbetsgruppens förmåga att prestera åt slumpen finns vi för er som istället vill utforska och identifiera era utvecklingsmöjligheter. Med målet att öka hälsa, trivsel och prestation.

Läs våra senaste nyheter

Medarbetarcentrum
finns här för dig

Behöver du en förändring men saknar styrkan? Medarbetarcentrum är en neutral part och katalysator som identifierar förändringsbehovet – och utmanar, väcker mod och inspirerar dig i dina vägval.

Resultatet av våra gemensamma insatser kan bli att du byter arbetsplats, ger dig på en ny yrkesbana eller förändrar situationen på ditt nuvarande arbete.

Vi motiveras av:

  • Att inspirera och inge mod till utveckling och förändring
  • Att ta tillvara på allas potential
  • Att vilja bli den bästa versionen av sig själv.
  • Tron på allas förmåga om man själv vill och tror