Våra verktyg

I vårt arbete använder vi oss av relevanta och evidensbaserade teorier, metoder och verktyg

Våra verktyg och metoder

Vårt arbetssätt är lösningsfokuserat, obyråkratiskt och behovsstyrt. Arbetet bygger på ömsesidigt utbyte där kommunernas engagemang tillsammans med Medarbetarcentrums kompetens skapar ett långsiktigt och hållbart arbetsliv.

 • ICF – International Coach Federation
 • NLP – Neurolingvistisk programmering 
 • New Career
 • MI – Motiverande intervju
 • Supported employment
 • BP-basprofil – Personlighetstest
 • Ledarskapsinventorium LSI – Självutvärdering av ledarskapsstil 
 • Ledarskapsfeedback – FARAX 360 
 • Ledarskapsbokslut
 • Integrerad Modell för Ledarskap
 • IMGD – Integrerad modell för grupputveckling
 • GDQ – Group Development Questionnaire
 • Målmatrisen  
 • Debrief 
 • RIMA
 • Hållbar kommunikation
 • Orangino Work
 • Konflikthantering
 • LOGE