Vad vi erbjuder

Vilka är dina energitjuvar?

Energitjuven kan vara riktigt slug. Ibland smyger den sig på en utan att avslöja sig. Ofta är den uppenbar, hänger i hasorna och knycker självkänslan. Den kan viska i ditt öra: ”Det går aldrig”, ”Drömma går ju”, ”Våga inte prata med chefen om det där”, ”Jag kan ju bara det här”. Allt för att hålla dig fast i status quo.

Ingen energitjuv är den andra lik, men alla har ett gemensamt. De stjäl styrkan att ta tag i sin situation och börja jobba för en förändring. Hur går dina tankar?

Läs mer om våra uppdrag för följande grupper:
Grunduppdrag
Tilläggsuppdrag
Övriga tjänster

Mervärde

Medarbetarcentrum är en aktör som agerar förebyggande och proaktivt. 

  • Vi är en neutral resurs och finns på plats i alla medlemskommuner.
  • Vi är en långsiktig partner utan vinstintresse och alltid med kommunens bästa i vårt agerande.
  • Vi har ett konkurrensmässigt bra medlemspris för tilläggstjänsterna, ingen upphandling krävs.
  • Vi är lokala vilket ger närhet, tillgänglighet och kännedom om kommunernas verksamheter.
  • Vi är flexibla och möter snabbt upp kommunernas behov och önskemål. 
  • Vi har relevanta och evidensbaserade verktyg och kompetenser
  • Vi ger kommunerna möjlighet till snabb rekrytering genom vår matchningsdatabas.
  • Vi medverkar till att förhindra ”inlåsning” och verkar för en sund, frivillig och lönsam personalrörlighet.
  • Vi stödjer och kompetensutvecklar medarbetare, chefer och ledarskap i syfte att skapa hälsosamma och attraktiva arbetsplatser. Både på individ och gruppnivå.
  • Vi ska vara en samverkande partner i Boråsregionen i viktiga personalfrågor för att skapa förutsättningar att utveckla, bevara och attrahera arbetskraft och medarbetare samt för att behålla kompetensen inom regionen. 

Dessa mervärden har genom åren bidragit till att vi har många nöjda medarbetare och chefer. Kommunerna har sett vår verksamhet som att man vill satsa och ge sina medarbetare det ”lilla extra” i personalvård utöver andra möjligheter och personalförmåner.