Tilläggsuppdrag

Vad har du för behov och önskemål?

Tillsammans med Medarbetarcentrum utforskar vi dina tankar om nuläget och framtiden för dig själv eller din arbetsgrupp. Gemensamt lägger vi upp en plan för att omhänderta identifierade behov och önskemål, samt stöder och coachar dig/er i arbetet med gå ifrån tanke till handling.

Våra tilläggsuppdrag finns för:
Medarbetare
Chefer
Grupper

Mervärde

Medarbetarcentrum är en aktör som agerar förebyggande och proaktivt. 

  • Vi är en neutral resurs och finns på plats i alla medlemskommuner.
  • Vi är en långsiktig partner utan vinstintresse och alltid med kommunens bästa i vårt agerande.
  • Vi har ett konkurrensmässigt bra medlemspris för tilläggstjänsterna, ingen upphandling krävs.
  • Vi är lokala vilket ger närhet, tillgänglighet och kännedom om kommunernas verksamheter.
  • Vi är flexibla och möter snabbt upp kommunernas behov och önskemål. 
  • Vi har relevanta och evidensbaserade verktyg och kompetenser
  • Vi ger kommunerna möjlighet till snabb rekrytering genom vår matchningsdatabas.
  • Vi medverkar till att förhindra ”inlåsning” och verkar för en sund, frivillig och lönsam personalrörlighet.
  • Vi stödjer och kompetensutvecklar medarbetare, chefer och ledarskap i syfte att skapa hälsosamma och attraktiva arbetsplatser. Både på individ och gruppnivå.
  • Vi ska vara en samverkande partner i Boråsregionen i viktiga personalfrågor för att skapa förutsättningar att utveckla, bevara och attrahera arbetskraft och medarbetare samt för att behålla kompetensen inom regionen. 

Dessa mervärden har genom åren bidragit till att vi har många nöjda medarbetare och chefer. Kommunerna har sett vår verksamhet som att man vill satsa och ge sina medarbetare det ”lilla extra” i personalvård utöver andra möjligheter och personalförmåner.