Ann-Kristin Svanberg Björkqvist, Rektor, Kerstingårdskolan och Tummarpskolan, Borås Stad

Medarbetarcentrum har hjälpt oss att gå från motstånd till medgång på Tummarpskolan. Genom samarbetet fick vi hjälp att komma till rätta med det som varit svårt. Nu har vi arbetsglädje och arbetar med att utveckla vår skola.