Anne Andersson, Annica Riley & Marianne Johansson

Anne Andersson

Har blivit erbjuden en tjänst som ni matchade mig mot, på Samhällsbyggnadsförvaltningen som Registrator/kundmottagare. Har tackat ja idag. Tack för hjälpen! Det gick fort – för ca 3 veckor sedan hade jag ingen aning om detta..

Annica Riley

Annica matchades också mot en av tjänsterna och hon håller med och tackar för all hjälp.

Marianne Johansson

Som arbetsgivare är vi mycket nöjda med de positiva matchningar vi erbjöds. Efter intervjuer kunde vi snabbt anställa två personer. För oss blev detta en både smidig och mindre kostsam del i rekryteringsprocessen.