Anne Gunnarsson, Personalchef på stadsdelsförvaltning Norr i Borås Stad

Jag tycker att Medarbetarcentrum är mycket professionella och moderna i sitt tänk och har kunden i centrum.

Ni arbetar proaktivt, effektivt – genom att hitta bra koncept där man kan vägleda medarbetare samtidigt som ni är noga med eget ansvar!

Ni har hela tiden utvecklat ert innehåll efter kundernas önskemål. Ni är duktiga på kommunikation och är väldigt lyhörda. Jag tycker ni har mycket bra samtalskoncept, ni har bra och hög servicenivå. Jag ser vikten av er som resurs då vi behöver arbeta för en ökad hälsa och ni kan coacha medarbetare och chefer på ett neutralt sätt. Genom ett proaktivt synsätt stödjer medarbetarcentrum oss som arbetsgivare att skapa ett hållbart arbetsliv. Det är även ekonomiskt hållbart och lönsamt att investera i vår viktigaste resurs – medarbetarna.