Beata Olczyk, Enhetschef

I september 2016 har jag påbörjat arbete med Medarbetarcentrum med
en av mina grupper. Fyra möten med Medarbetarcentrum, där vi gjorde kartläggning
av dåvarande situationen i gruppen och som har lett till en handlingsplan..
Det har varit mycket intressanta dagar. Gruppen har varit mycket aktiv och öppen i diskussioner.
Stämningen i gruppen under pågående arbete med Medarbetarcentrum har varit avslappnad men samtidigt fått igång gruppen att reflektera över sin situation. Idag nästan ett halvår efter ser jag en markant förändring i gruppens agerande mot varandra, förhållningssätt samt att man arbetar mot samma mål och uppsatta förhållningsregler och gemensamt skapade rutiner.