Cecilia Jertborn, Fysioterapeut

Anade att jag ville göra nåt men hade låg tro, var missmodig och utan styrfart. Fick chans att genom bra coach & bollplank få tillbaka lust att utveckla funderingar till handlingar. Stöd att fokusera steg för steg, vägledning mot mål…  Nu har äventyret startat! Rekommenderar Medarbetarcentrum varmt, så duktiga!!!