Dataservice och IT-drift, Borås Stad

Vi på Dataservice och IT-drift tog hjälp av Medarbetarcentrum för att utveckla framgångsrika och självgående team.

Under tre halvdagar har vi under ledning av Christian Hansen arbetat framgångsrikt med vår grupputveckling. Vi har pratat om effektivt ledar- och medarbetarskap och ökat förståelsen för vad som kännetecknar högpresterande team och dess nycklar.

Arbetet har gett oss bättre insikt för varför grupper behövs, vi har kommit närmare varandra och fått större tillit och medlemmarna är mer självgående. Det känns i gruppen att vi har roligare, trivseln har ökat och vi har nu de högsta välmående noteringarna i mätstickan.

Jag kan varmt rekommendera Medarbetarcentrum för grupputveckling och arbete med högpresterande team.