Elin Bergendahl Andersson, HR-specialist

Medarbetarcentrum gör ett strålande arbete!
Jag arbetade som HR-administratör men kände mig redo att ta nästa steg i karriären. Genom att anmäla mig till Medarbetarcentrums databas för jobbmatchning kunde jag följa utvecklingen av HR-tjänster inom Borås Stad. Det var via databasen som jag matchades mot min nuvarande tjänst som HR-specialist på Grundskoleförvaltningen.
I min tjänst stöter jag dagligen på Medarbetarcentrums arbete, de arbetar på ett väldigt effektivt vis med ett stort engagemang och kunnighet. Bemötandet är oavsett ärende alltid positivt och utvecklande med Göran, Christian och Gerd som gör ett gediget och värdeskapande arbete. Utbudet som de erbjuder av tjänster är stort och gynnar såväl den enskilde individen men även olika typer av gruppsammansättningar.