För medarbetare

Coachande samtal

Coachingens bärande idé är att varje människa har svar på sina egna frågor men behöver hjälp med att finna dem. Genom att medvetandegöra, utmana och uppmuntra stödjer vi dig att gå från tanke till handling där du formar din egen utvecklingsplan.

Ska din anställning eller arbete av någon anledning upphöra? Vi coachar dig att tänka framåt, var finns jobben? Ska jag studera? 

Vi hjälper dig att kartlägga din kompetens, framtida yrkesliv och stödjer dig till att forma din utvecklingsplan.

Vi kan också hjälpa dig att få ordning på dina handlingar och förbereda dig inför eventuell jobbintervju.