Fredrik Arvevik

Jag har varit anställd som Seniorhälsokonsulent-IT sedan 1 maj 2021.

Jag kände att jag ville gå vidare och hade hört att det ev. skulle komma ut intressanta tjänster inom mitt intresseområde och tog då tillfället i akt och la in mitt CV på Medarbetarcentrum.
Det var väldigt enkelt att lägga upp sitt CV på Medarbetarcentrum och när jag behövde hjälp fick jag det.

Nu har jag fått en stimulerande tjänst som jag stormtrivs med, där jag får nyttja min kompetens på bästa sätt!