Heidi Sörensen

Heidi Sörensen

Jag tog kontakt med medarbetarcentrum när jag kände att det var dags för nya utmaningar.
Medarbetarcentrum har hjälpt mig att bli matchad till både min nuvarande och min nya tjänst som jag skall tillträda på Stadledningskansliet som administratör genom matchning. Tack Christian Hansen! 

Jag kan verkligen rekommendera att man tar kontakt med medarbetarcentrum om man känner att de är dags för nya utmaningar och möjligheter. De är inga krångligheter att skapa ett konto och lägga upp sitt CV.