Jenny Liljedahl

Jenny går Medarbetarcentrums ledarskapsutbildning som startade i september 2023 och som nu kommit drygt halvvägs in.  

Hur har det varit hittills? 

Jag ser värdet i utbildning trots att jag varit chef i sex år. Min första tanke var att det kanske passar bäst för nya chefer att gå utbildningen men så är det inte. Tvärtom, så ser jag ett stort värde i den feedback jag fått innan starten och som idag stärkt mig och jag har fått en bekräftelse på att jag är på rätt väg i mitt ledarskap. Känns väldigt värdefullt och också den coachning jag får. De gemensamma utbildningsdagarna ger kunskaper, verktyg och redskap att använda praktiskt i jobbet. Den reflektionstid som också finns ger mig möjligheter att diskutera med övriga och det ser jag som väldigt positivt. Se att andra chefer många gånger har samma utmaningar och dilemman som jag.

Feedbackverktyget Farax har gett mig ett högt betyg och det bekräftar hur både medarbetare, chefskollegor och min chef ser på mitt ledarskap. Det har gett mig en insikt i att jag varit ”hård” mot mig själv och jag skattade mig själv lågt i förhållande till övriga.  Jag har ställt höga krav på mig själv men jag har inte mått dåligt av det. Jag vill själv vara en förebild och inspirera mina medarbetare och andra att ha mod att våga, som jag själv vågat sedan jag tackade ja till ett vikariat som enhetschef i februari 2018. 

Jag missade senaste utbildningsdagen med temat Målmatris, men under 2022 togs ett beslut i vår förvaltning att jobba med Målmatrisen som Medarbetarcentrum presenterade.

Jag var först negativ till detta, ännu ett verktyg och min tanke var; hur skall jag få med medarbetarna på tåget och en förståelse för detta? Min hjärna gick i spinn men när vi sedan jobbade med Målmatrisen i vår ledningsgrupp ökade min förståelse mer och mer. Jag förstod att detta skulle hjälpa mig och teamen och att detta var ett mycket bra verktyg. Jag bokade in utvecklingsdagar för teamen och alla blev och är engagerade och positiva till det. Vi jobbade steg för steg med detta och idag är det ”levande” i alla mina team. I detta fick jag regelbunden coachning av Medarbetarcentrum, vilket var ett stöd och värde i processen. Jag anpassade delar av Målmatrisen till teamens olika förutsättningar vilket gjorde att alla ”pushade” varandra. Delaktigheten och engagemanget varit mycket bra, jag är stolt över mina medarbetare. Idag är det en stående punkt på dagordningen på våra möten, vi följer upp och värderar och justerar vid behov. Målmatrisen blir en bra vägledning för medarbetarna och är ett stöd för mig i mitt ledarskap. Den är känd av alla och synlig i våra lokaler. Det är viktigt för mig att få till Vi:et och att bygga relationer till mina medarbetare. Det har jag fått bekräftelse på av mina medarbetare och mätstickans resultat visar på god laganda och arbetsglädje i teamen. Jag ser medarbetarnas delaktighet som väldigt viktigt i mina team vilket de bekräftar och jag ser vikten att få en Vi-känsla. Jag ser mig själv som en del i teamen jag ser Målmatrisen som en mycket stor del i detta och det roliga är att teamen ser resultat av det också” genom vår ”mätsticka”.

Tranemo 2024-02-09

Jenny Liljedahl, Enhetschef LSDS gruppbostäder, Tranemo kommun