Jonas Ward, Samhällsbyggnadsförvaltningen

”Tydliga mål, klargjorda ömsesidiga förväntningar, en god dialog och stark feedbackkultur är grunden för en tillitsbaserad styrning och ledning av en effektiv verksamhet. Stort tack till Göran och Medarbetarcentrum för inspirerande coaching och övningar tillsammans, då vi i samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp lämnade verksamhetsfrågorna för en stund. Istället ägnade vi oss åt att bygga vårt team ännu starkare genom feedbackövningar och samtal om ömsesidiga förväntningar, två områden som en tidigare genomförd GDQ-enkät ihop med Medarbetarcentrum hjälpt oss att identifiera och prioritera. Tillsammans ska vi uppmuntra och förstärka en feedbackkultur på förvaltningen. Vi hjälper varandra att växa och gläds åt våra framgångar. Därigenom kommer vi leverera ännu bättre, behålla våra duktiga medarbetare och enklare locka till oss rätt kompetens med rätt inställning i takt med att vårt team växer. //Jonas Ward, samhällsbyggnadschef, Borås Stad”