Josefine Nyman, Kvalitet- och utvecklingschef, Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad

Josefine Nyman, Kvalitet- och utvecklingschef, Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad

Angående administratör med receptionsuppdrag:
Är imponerad av Medarbetarcentrum och alla kompetenta kandidater som finns där. Smidigt, tidsbesparande och en chans för personal att byta bana och växa. Hade flera mycket bra kandidater bland de sökande, så valet var inte helt lätt.

Körde intervjuer och referenstagning koncentrerat under tre dagar. Därefter fick den som valdes ut direkt besked om anställning. Samma dag  fick övriga som varit på intervju ett personligt tackmail eller ett telefonsamtal. Även om valet inte föll på dem är detta ett steg på väg mot den förändring de önskar i sitt arbetsliv och intervju är ett tillfälle för lärande. Det är viktigt att ge snabb feedback, tacka för ett givande möte och stärka kandidaterna i hur kompetenta de är. Vill att Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad och min enhet, kvalitet och utveckling uppfattas som positiva och proffsiga.