Karin Olsson, Enhetschef

Tack för tre mycket inspirerande dagar. Upplevelsen är att dessa dagar gav oss ett avstamp och nytändning vad gäller samarbete och att vi alla är viktiga för varandra. Det var lärorikt att få kunskap om hur grupper fungerar för att lättare förstå var vi själva befinner oss och vad vi har att arbeta med.

För egen del har dagarna bidragit till att öka min förståelse för var grupperna befinner sig och varför samt vad jag som chef behöver tänka på. Jag har fått med mig verktyg för mitt ledarskap för att arbeta vidare med grupperna och har fått större förståelse för hur detta påverkar medarbetarna. Det var spännande att vara med i grupperna på övningarna och även vara med i diskussionsgrupperna för att höra samtalen och resonemangen.

Det som jag uppfattat från grupperna är också mycket positivt och en bra beskrivning som en person uttryckte var “nu har vi förstått varför vi beter oss som vi gör och nu kan vi sätta ord på det vi känner”. I torsdags och fredags var det mycket skratt och många positiva kommentarer om vad vi lärt oss. Feedback återkom vid flera tillfällen.