Katarina Nyberg

Katarina Nyberg

Jag fick kännedom om Medarbetarcentrum av en kollega vilket jag är tacksam för.

Jag har jobbat i kök sedan många år tillbaka. Jag gick sedan en två-årig utbildning (YH) som arbetsledare deltid samtidigt som jag jobbade heltid. Jag lade därefter in mitt CV i Medarbetarcentrums databas efter avslutad utbildning.

Jag blev erbjuden nuvarande jobb som Köksmästare på Sandgärdskolan. Jag trivs idag toppen, får använda mina kunskaper mer och jag ser att jag gör ett bättre jobb. Det är en större skola än tidigare med större kök och område vilket underlättar mitt jobb och arbete och stämmer bättre överens med det jag vill göra och med min kompetens. Jag är tacksam för Medarbetarcentrums verksamhet.