Katarina Valeria Petersson, Verksamhetschef Kost- och städservice, Marks kommun

Medarbetarcentrum och Christian Hansen bidrar med att ge vår ledningsgrupp ett fokus. Våra utvecklingsdagar tillsammans skapar och fortsätter att skapa en mycket viktig grund i vårt förhållningssätt, hjälper oss att lyfta ämnen och frågor som kan bli bortprioriterade när vi är i vår arbetsvardag. Effekter som jag kan se är att medlemmarna i vår ledningsgrupp är mer benägna att lyssna, ställa frågor och ge feedback som bygger på jag-budskap.  Vi tillåter att öva på våra möten, vi ser var vi brister och säger det högt till varandra när vi ser det och störst effekt är att låta tala till punkt och hålla oss till ämnet. Ordet feedback har blivit ett ord som vi gärna använder för att påminna varandra om att ”nu ger jag feedback”!

Under utvecklingsdagen på Två Skyttlar fick Ledningsgruppen för Kost och Städ i Marks kommun chansen att träna på att ge varandra positiv feedback under avslappnade former. En aktivitet som både uppskattades och gav mycket energi in i gruppen.

Fler utmaningar finns kvar att lyfta – t ex att vi skapar tid individuellt för att ge feedback till varandra som kollegor