Magnus Fleischer, Ekonomichef, Svenljunga Kommun

“Jag är i slutfasen av en chefsutbildning anordnad av Medarbetarcentrum. Utbildningen är mycket givande och inspirerande för mig i chefsrollen och som person.

Upplägget med teoretiska avsnitt med givande diskussioner varvat med coachande enskilda samtal har passat mig perfekt. Utbildningen ger mig kraft och inspiration att utvecklas i mitt ledarskap. Mina medarbetare har som underlag till utbildningen svarat på en enkät kring mitt ledarskap. Detta har varit en bra grund att stå på och gett mig hjälp och insikt i mitt fortsatta ledarskap.

Jag tycker Medarbetarcentrum är lyhörda och duktiga, de ger möjlighet och utrymme för givande diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte mellan oss kursdeltagare. De har förmågan att se gruppens behov och perspektiv, vilket bidrar till ett mervärde. Konceptet är bra och servicenivån mycket hög. Jag kan rekommendera Medarbetarcentrum som på ett mycket positivt och inspirerande sätt bidrar och stödjer arbetet i att investera i det viktigaste vi har, medarbetare som resurs, och som påverkas av ledarskapet.”

Magnus Fleischer, Ekonomichef, Svenljunga Kommun 2016-03-09