Malin Berndtsson, Förskolechef

Jag anlitade Medarbetarcentrum när jag upplevde att personalgruppen behövde lyfta sina tankar och funderingar kring samarbete och vår arbetsmiljö. Se vad vi själva behövde göra och få strategier, för att få ett gott klimat i personalgruppen.

Det har varit, ett ibland tufft arbete, men jag kan nu se ett annat engagemang från medarbetarna där kommunikation blivit ett viktigt verktyg.