Maria Arnell

Referenscase – Maria Arnell

Vi träffades vid några tillfällen under 2019 då jag fick stöd i att reda i mina tankar gällande min dåvarande sysselsättning och vad jag hade för tankar för en eventuell förändring gällande arbete och tjänster. 

Under våra samtal skrev du lappar (som jag har förvarat i ett speciellt block) som jag med jämna och ojämna mellanrum har återkommit till. Lapparna som har påmint mig om mina styrkor och vilka saker jag skulle kunna förändra för att hitta en arbetssituation som jag trivdes med, oavsett om jag bytte arbete eller var kvar i det arbetet jag hade.  

När vi träffades arbetade jag som HR-specialist på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och jag kände behov av någon förändring. Jag sökte ett antal tjänster inom kommunen, men det blev inget napp tills 2022 då jag började på Bergslenagymnasiet som enhetschef/intendent. Efter några månader på det nya arbetet utlystes tjänsten som jag tidigare haft span på, som jag inte kunde låta bli att söka och som jag fick, tjänsten som HR- och arbetsmiljöstrateg på Stadsledningskansliet.  

När jag gått tillbaka till mina lappar om möjliga vägar till nytt arbete stod bland annat att jag skulle ”lägga ut krokar och ta kontakt med….”, i detta fall, Stadsledningskansliet. Såhär i backspegeln är jag väldigt glad över våra samtal som gav mig mod att ta de små stegen mot förändring. Jag är otroligt tacksam för min tidigare chef som gav mig utrymme för kompetensutveckling och som var ivrig att anmäla mig till centrala arbetsgrupper där jag fick möjlighet att skapa kontakt med mina kommande arbetskamrater.  

Det ena har gett det andra och nu tar jag klivet utanför Borås Stad, in i en liknande roll inom statlig verksamhet. 

Även om det är jag själv som gör min livs- och yrkesresa hade den inte blivit möjlig utan det stöd och den support som har funnits runt mig. 

Med detta vill jag tacka dig och dina kollegor för det arbete som ni gör. 

Även om man inte ser en omedelbar förändring eller vet om man har kunnat bidra till en, så vill jag säga att du har bidragit till en förändring i mitt yrkesliv.

Tack!