Marita Karlsson, Enhetschef Socialförvaltningen, Svenljunga kommun

Att ha kontakt med Medarbetarcentrum är mycket positivt: jobbmatchningen fungerar bra, kontaktpersonerna är mycket lyhörda inför vad jag som arbetsgivare eftersöker, vilket de gör sitt yttersta för att uppnå, men har också god förståelse för om både kandidaten och arbetsgivaren ändå väljer att avstå. Har haft kontakt med Medarbetarcentrum av och till under åren, även med personalutveckling i grupp, vilket har varit till stor belåtenhet för alla inblandade parter. Sista rekryteringen som matchades från Medarbetarcentrum är både medarbetare och arbetsgivare mycket nöjda med och förhoppningsvis även den nyanställde medarbetaren.