Mary Andersson, Arbetsmarknadschef, Svenljunga och Tranemo kommun

När jag tog kontakt med Medarbetarcentrum var det med en önskan om att få stöd i mina tankar  som chef och ledare att hitta genomtänkta strategier för ett värdegrundsarbete och för att skapa förståelse och tydlighet kring vår verksamhetsstyrning.
För mig var det viktigt att dessa strategier hjälpte mig och min verksamhet att arbeta fram en värdegrund som byggde på samsyn och delaktighet och som vi alla kände ansvar att leva upp till.   Det var också viktigt att få till en röd tråd i vår verksamhet som tydliggjorde processen från ”tanke till handling”, där vi kunde se kopplingen mellan våra verksamhetsmål och vår värdegrund.
Det är nu med glädje jag kan säga att vi har uppnått dessa mål och jag känner mig otroligt stolt och nöjd med vårt arbete tillsammans och vad vi åstadkommit.
Medarbetarcentrums stöd i form av kontinuerliga coachande samtal har varit en stor bidragande orsak till dessa framgångar. Genom samtalen har jag fått den tid jag behövt för att reflektera över vad jag känt, tänkt och velat i frågeställningen, för att sedan på ett positivt sätt utmanats att agerar på de insikter som landat i mig. Tack för ett gott samarbete och mina varmaste rekommendationer.