Olguta Lacatus, Områdeschef – LSS, Tranemo kommun

Ett av våra nya verktyg är Orangino Work – en evidensbaserad metod för att skapa positiva dialoger i arbetsgrupper. Orangino Work hjälper till att bygga trygghet i teamet, ökar öppenhet och engagemang och får gruppens deltagare att reflektera och lära av varandra.

“Under våra träffar fick vi lära oss vara kreativa och att ha strukturerade dialoger. Vi hade ett öppet kommunikationsklimat i teamet, eftersom varje medarbetare fick komma till tals.

Den stora upplevelsen med Orangino Work var de livliga diskussioner, att alla medarbetare har varit delaktiga och engagerade.”