Paul Andersson

Paul Andersson

Jag har jobbat som kock i många år. I Borås Stad på flera arbetsställen, och innan jag nu blev matchad till Daltorp, så var jag på Sjöboskolan. Nu har jag varit på Daltorp i drygt en månad och trivs väldigt bra. Har under alla år sett det positivt att byta miljö efter några år, för det ger så mycket nya kunskaper och erfarenheter. På Daltorp får jag ny jobba med olika saker och moment, lära mig nya rutiner. Vi har en arbetsrotation där vi byter efter en vecka. Det blir varierande (arbetsrotation) och jag lär mig nya saker. VI är fem i köket och vi har en bra sammanhållning och hjälps åt. Jag är glad och nöjd att Medarbetarcentrum finns vilket har hjälpt mig.