Poa Petersson, Enhetschef, Kostenheten, Tranemo Kommun

Vi/jag upplevde det första mötet som mycket förtroendeingivande och framåtsträvande, jag fick direkt en känsla av att detta skulle bli bra då Christian påtalade vikten av att fokusera på det positiva.

Under själva gruppdagen fick Christian oss att se på situationen med både lätthet och fokus, alla var verkligen beredda att satsa och förbättra sina situation på jobbet, tacksam för den glädjen han spred den dagen! Vi har under hela vår kontakt med Medarbetarcentrum känt oss väldigt positiva och det känns som om Medarbetscentrum var precis vad gruppen behövde där och då!

Vi är väldigt positiva med det gruppjobb som Christian startade upp och som vi sedan har fått stöttning i att fortsätta. Gruppen är positivare över sin situation och har lättare för att ta upp saker och känner att dom har möjlighet att påverka sin situation. Klimatet i köket är öppnare och man siktar på gemensamma mål med att alla ska trivas.

Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med er på Medarbetarcentrum och hoppas att vi ses fler gånger i framtiden då vi kan behöva mer stöttning.