Samir Muratovic, Tf enhetschef Mötesplats Norrby

Samir Muratovic, Tf enhetschef Mötesplats Norrby

Tack för en givande utvecklingsdag, det kändes att personalgruppen kom närmare varandra och att diskussionerna var realistiska. Hela dagen präglades av en positiv syn på, och goda diskussioner kring vilka möjligheter vi har för att utveckla Mötesplats Norrbys verksamhet. Att skapa större dynamik och utveckla gruppens arbete samt att utveckla förmågan att ta tillvara varandras styrkor och erfarenheter. Några teman under utvecklingsdagen har bl.a. varit samarbete/samverkan inom och mellan grupper på Mötesplats Norrby, hållbar kommunikation, teamarbete och professionellt förhållningssätt. Syftet med dagen har varit att ta fram spelregler och värderingar för arbetsgruppen.

Vi är väldigt nöjda och glada med det arbete vi har åstadkommit. Efter den här insatsen har vi nu en bra plattform att starta diskussioner från, och ett arbete att gå vidare med.

Ett stort tack vill jag också rikta till Göran Johansson från Medarbetarcentrum som ledde hela utvecklingsdagen på ett mycket professionellt sätt och som bjöd på en mycket givande och inspirerande föreläsning. Vårt samarbete med Medarbetarcentrum har varit en av våra allra bästa investeringar, och jag vill därför varmt rekommendera Medarbetarcentrum vid behov av organisationsutveckling, och som värdesätter kompetens, engagemang och kreativitet. Vi kommer inte att tveka att vända oss till Medarbetarcentrum för vidare samarbete…

Återigen, stort tack till alla inblandade för en oerhört tankeväckande dag!