Sandra, matchad mot ny tjänst

Förändringen för mig yrkesmässigt har varit otroligt stor. Jag bytte från en vanlig förskola med en vanlig förskollärartjänst till en tjänst på familjecentral och ett delat uppdrag som förskollärare i öppen förskola och samordnare. Jag fick precis den utmaning och byte av yrke som jag önskade. Jag har ett mer avancerat arbete idag vilket jag också önskade. Jag mår otroligt bra, både fysiskt och psykiskt. Jag trivs väldigt bra och känner att jag har hamnat precis rätt. Medarbetarcentrum hjälpte mig att uppfylla en dröm! Jag är så tacksam för det stöd jag fick, både före, under och efter min förändring i yrkeslivet!