Sari Sarhamo

Efter många år inom administration med parallella studier inom psykologi, ledarskap, hälsa och trädgård kände jag att jag ville söka mig till ett nytt yrkesområde där jag kunde göra skillnad för andra människor genom en mer stödjande funktion. Jag kontaktade Medarbetarcentrum och blev matchad till flera tjänster och under resans gång upptäckte jag att jag faktiskt var helt färdig med att arbeta inom administration. När jag blev matchad till en tjänst som Anhörigkonsulent kände jag att jag hade hittat rätt! Jag trivs fantastiskt bra med mina arbetsuppgifter då jag känner att jag får använda min kompetens på ett djupare plan och att jag även får använda mitt modersmål finska då jag är den av oss i anhörigstödet som kan stötta finsktalande. Detta känns extra värdefullt då vi är ett finskt förvaltningsområde.

Jag är mycket nöjd med Medarbetarcentrums vägledning och stöd, Göran har varit guld värd i denna process. Jag tycker att den som vill ha förändring ska ta möjligheten att se sig omkring och ta hjälp av Medarbetarcentrum. Det var väldigt värdefullt med stöd, samtal kring kompetens kontra nytt uppdrag, matchningar till tjänster och framförallt viktigt, med all pepp jag fick under tiden jag sökte nytt uppdrag. Jag upplever en hög servicenivå hos Medarbetarcentrum med bra stöd vid CV-granskning och matchningsprocessen.

Jag ser det också värdefullt för chefer och Borås stad som arbetsgivare genom att stötta medarbetare som vill ha en förändring av olika skäl. Medarbetarcentrum bidrar till nya perspektiv. Om en medarbetare önskar eller behöver förändring så kan detta även minska hög personalomsättning och dessutom är detta ett bra verktyg för internrekrytering så att kompetenta och motiverade medarbetare som vill byta arbetsuppgifter eller hitta nya utmaningar stannar kvar i vår kommun