Sebastian Nydén

Sebastian Nydén – Kommunchef i Svenljunga

Svenljunga kommun använder sig kontinuerligt av Medarbetarcentrums utbud i verksamheternas utveckling. Senaste åren har vi använt oss av Medarbetarcentrums stöd i grupputveckling i flera av våra verksamheter och chefer på olika nivåer har gått ledarutbildningen. Den återkoppling jag får från verksamheterna är att man både på individnivå och gruppnivå alltid känner sig stärkt och bättre rustad i uppdraget efter genomgången utbildning/grupputveckling!