Sirkka Raatikainen

Sirkka Raatikainen

Efter 23 år på samma arbetsplats har min önskan om att få till en förändring av min arbetssituation växte sig starkare för var dag som gått. När jag då kom i kontakt med Medarbetarcentrum genom en länk från Borås Stads Intranet såg jag en möjlighet att göra något åt detta. Kände att det var nu eller aldrig, så jag tog mig mod att skapa en matchningsprofil genom Medarbetarcentrums hemsida. Mina önskemål om förändring har Medarbetarcentrum sedan bevakat och när en tjänst som stämt med dessa dykt upp har de skickat en matchningsförfrågan för mig att ta ställning till. Till slut dök det upp en mycket intressant tjänst som undersköterska inom HSV team 4 som väckte mitt intresse och som jag svarade JA på. Till min stora glädje fick jag tjänsten och ingår nu i ett fantastiskt team som har välkomnat mig på bästa tänkbara sätt.

Förändringen har gett mig tillbaka min arbetsglädje och ökat mitt engagemang för arbetet. Variationen av arbetsuppgifter som den nya tjänsten erbjuder har även gjort att jag känner mig mer motiverad än tidigare. Framförallt mår jag mycket bättre nu än innan förändringen och är så glad för denna möjlighet jag fått genom Medarbetarcentrum.

Speciellt tack till Christian som jag haft kontakt med och varit min handläggare.