Sutil Chudtale

Sutil Chudtale

Jag vill tacka Medarbetarcentrum för att jag fick chansen till en annan anställning väldigt nära mitt hem. Jag trivs jättebra och har ett jobb inom lokalvården som ger mig fler erfarenheter inom skolverksamheten. Trivs bra med kollegor och den övriga pedagogiska personalen.

Tycker att fler skall prova detta med Medarbetarcentrum för att få hjälp med personliga brev och cv för att hitta en arbetsplats som blir mer anpassad till personen i fråga.