För grupp

Teamutveckling 

Det handlar inte bara om att samarbeta utan även om en ökad medvetenhet om varandra. Förståelse för varandras styrkor och svagheter och inte minst att skapa en miljö där psykologisk trygghet och tillit blomstrar.

Vi erbjuder en kombination av evidensbaserade mätmetoder och verktyg för att stödja teamets utveckling. Metoderna mäter både psykosociala faktorer, beteenden och effektivitet, vilket ger en tydlig och samlad bild som belyser nuläget samt möjlig utvecklingspotential.

Utifrån resultaten av nulägesanalysen arbetar chef och medarbetare fram en utvecklingsplan för hur de gemensamt kan öka trivsel och prestation i gruppen. Vi engagerar chef och medarbetare i en gemensam utvecklingsprocess till ett välmående och högpresterande team.

Vi utgår ifrån den enskilda gruppens behov och utmanar chef och grupp att tillsammans implementera arbetet så det fungerar på bästa sätt även i vardagen, efter avslutad insats.