Ulrika Hautala, Funktionschef

Medarbetarcentrum har under flera år varit till stor hjälp för mig och min arbetsgrupp. De har bistått med både utbildningar, handledning, grupputveckling och inspiration – och alltid med stort engagemang och hög kvalitet. De senaste utvecklingsdagarna har vi jobbat med mål- och värdegrundsarbete, vilket har varit mycket givande och stimulerande men framförallt viktigt för oss